Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Ορθογναθική Χειρουργική

Οι επεμβάσεις που αντιμετωπίζουν την ασύμμετρη ανάπτυξη των γνάθων και εξασφαλίζουν οδοντική σύγκλιση, σωστή αναπνοή και αρμονία στα χαρακτηριστικά του προσώπου.